[1]
Grochola-Szczepanek, H. 2021. Badanie pola tematycznego z zakresu stroju ludowego na podstawie danych z Korpusu Spiskiego. Gwary Dziś. 14, (grudz. 2021), 81–94. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.8.