[1]
Jaros, I. 2021. Synonimia słowotwórcza przymiotników w gwarach – wybrane problemy interpretacyjne. Gwary Dziś. 14, (grudz. 2021), 95-104. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.9.