[1]
Jelonek, T. 2021. Badania leksyki gwarowej w dobie przemian i globalizacji. Gwary Dziƛ. 14, (grudz. 2021), 139-151. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.12.