[1]
Mlekodaj, A. 2021. O gwarowej artystycznej metaforze niekonwencjonalnej na przykładzie poezji Podhala. Gwary Dziś. 14, (grudz. 2021), 183–197. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.16.