[1]
Piechnik, A. 2021. Teksty urzędowe autorstwa mieszkańców wsi jako materiał do badania ich kompetencji komunikacyjnych – problemy i wyzwania metodologiczne. Gwary Dziś. 14, (grudz. 2021), 227–233. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.20.