[1]
Селимски, Л. 2021. Диалектна основа на Pastirska knigha (1848) от Андреа Канова. 1. Фонетика. Gwary Dziś. 14, (grudz. 2021), 235–245. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.21.