(1)
Sierociuk, J. Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej. gd 2019, 9, 217.