(1)
Mlekodaj, A. Wieś I Gwara W Dobie Rekonfiguracji Kultury (na przykładzie Podhala). gd 2019, 8, 17-22.