(1)
Žigo, P. Komplexnosť interpretácie Slovanskej substantívnej deklinácie V Slovanskom Jazykovom Atlase. gd 2019, 8, 23-33.