(1)
Kostecka-Sadowa, A. Zasięgi Leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich W Gwarach Polskich. gd 2019, 8, 35-56.