(1)
Kobus, J.; Osowski, B. Z Refleksji Nad Polszczyzną regionów I Nie Tylko. Język W Regionie – Region W języku II. gd 2019, 8, 181-186.