(1)
Милорадовић, С. Српски периферни говори – међујезички утицаји и балканистички процеси. gd 2019, 7, 71-82.