(1)
Karaś, H. Zadania Dialektologii W Zakresie Ochrony ginących Gwar. gd 2019, 7, 83-95.