(1)
Мартинова, Г. Діалектний текст як свідчення динаміки лексичного складу говірок. gd 2019, 9, 49-57.