(1)
Novak, K.; Štebih Golub, B. Kontaktološka istraživanja Germanizama U Hrvatskome Jeziku. gd 2019, 7, 191–200.