(1)
Kobus, J. Funkcjonowanie germanizmów Leksykalnych W Listach chłopa Wielkopolskiego (1914–1920). gd 2019, 7, 239–246.