(1)
Sochacka, S. Etymologia Nazwy Wschowa W świetle kontaktów językowych Polsko-Niemieckich. gd 2019, 8, 79-86.