(1)
Kobus, J. Wialnia I młynek W języku mieszkańców Wybranych Wsi Wielkopolskich. gd 2018, 10, 145-152.