(1)
Sierociuk, J. Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej. gd 2018, 10, 163-164.