(1)
Sierociuk, J. Pamięci Profesor Natalii Chobzej. gd 2019, 11, 9–17.