(1)
Karaś, H. Jeszcze O Potrzebie Dokumentowania Leksyki Gwarowej (na przykładzie Wybranych wyrazów południowomałopolskich Z Okolic Biecza). gd 2019, 11, 19-27.