(1)
Kąś, J. Zmiany W Gwarowym Systemie Leksykalnym a Praktyka Leksykograficzna. gd 2019, 11, 29-39.