(1)
Холодьон, О. М. Дієслівна лексика і семантика в українських говорах: стан та перспективи дослідження (дескриптивний аспект). gd 2019, 11, 41–54.