(1)
Osowski, B. Między wyjątkowością a Wstydem. Świadomość językowa mieszkańców Powiatu Ostrowskiego. gd 2019, 11, 135–144.