(1)
Kobus, J.; Рябець, Л. Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej. gd 2019, 11, 163–167.