(1)
Колєснік, Л. . Характерологічні назви в говірках українського Карпатського регіону. gd 2020, 12, 81-93.