(1)
Rembiszewska, D. K.; Siatkowski, J. Niezabudka, Wasilek, wołoszka – O Dylematach W Rozstrzyganiu pożyczek I reliktów Dawnej wspólnoty Na Pograniczu Polsko-wschodniosłowiańskim. gd 2020, 12, 163-177.