(1)
Čižmárová, L. . Vzájemné působení a prolínání Apelativní a propriální Slovní Zasoby V nářeční Rovinĕ češtiny. gd 2020, 12, 213-228.