(1)
Waniakowa, J. Polskie słownictwo Gwarowe W kontekście Etymologicznym (na przykładzie Nazw roślin). gd 2020, 12, 247-255.