(1)
Kucharzyk, R. . Funkcjonowanie słownictwa Gwarowego W Komunikacji Internetowej – Problemy Metodologiczne. gd 2020, 12, 257-267.