(1)
Kostecka-Sadowa, A. . Charakterystyka słowotwórcza Ekspresywnych Nazw człowieka W Gwarze Polskiej Obwodu Lwowskiego (wybrane przykłady). gd 2020, 12, 289-297.