(1)
Рябець, Л. Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej. gd 2020, 12, 299-300.