(1)
Sierociuk, J. Cechy Definicyjne Gwar W języku mieszkańców Wsi. gd 2020, 13, 173–181.