(1)
Sierociuk, J. Deminutiva Gwarowe W Systemie I W tekście. gd 2020, 13, 191–200.