(1)
Sierociuk, J. W Sprawie Synonimii W Gwarach – Na Tle Polszczyzny ogólnej. gd 2020, 13, 215–226.