(1)
Антонова-Василева, Л. Диалектни успоредици между славянския север и юг. gd 2021, 14, 45-57.