(1)
Sicińska, K. Archaiczność Polszczyzny południowokresowej. Zagadnienia Teoretyczno-Metodologiczne. gd 2021, 14, 59-70.