(1)
Ananiewa, N. Słownictwo Polskie W Gwarach Rosyjskich (na Podstawie materiałów Словаря русских народных говоров). gd 2021, 14, 71-80.