(1)
Grochola-Szczepanek, H. Badanie Pola Tematycznego Z Zakresu Stroju Ludowego Na Podstawie Danych Z Korpusu Spiskiego. gd 2021, 14, 81-94.