(1)
Jaros, I. Synonimia słowotwórcza przymiotników W Gwarach – Wybrane Problemy Interpretacyjne. gd 2021, 14, 95-104.