(1)
Jelonek, T. Badania Leksyki Gwarowej W Dobie Przemian I Globalizacji. gd 2021, 14, 139-151.