(1)
Konczewska, K. Dialektologiczne Badania Terenowe Na Podstawie Kolekcji Muzealnej Jako Metoda Budowania Nowych kontekstów Kulturowych. gd 2021, 14, 165-174.