(1)
Mlekodaj, A. O Gwarowej Artystycznej Metaforze Niekonwencjonalnej Na przykładzie Poezji Podhala. gd 2021, 14, 183-197.