(1)
Osowski, B. Wykładniki Ekwiwalencji W Wybranych Inwentarzach Z XVIII Wieku. gd 2021, 14, 219-226.