(1)
Piechnik, A. Teksty urzędowe Autorstwa mieszkańców Wsi Jako Materiał Do Badania Ich Kompetencji Komunikacyjnych – Problemy I Wyzwania Metodologiczne. gd 2021, 14, 227-233.