(1)
Селимски, Л. Диалектна основа на Pastirska Knigha (1848) от Андреа Канова. 1. Фонетика. gd 2021, 14, 235-245.