(1)
Šipková, M.; Ireinová, M. Obraz Husy V české Lidové Frazeologii. gd 2023, 16, 113-120.