Sierociuk, J. (2019). Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej. Gwary Dziś, 9, 217. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/19184