Mlekodaj, A. (2019). Wieś i gwara w dobie rekonfiguracji kultury (na przykładzie Podhala). Gwary Dziś, 8, 17–22. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20181