Žigo, P. (2019). Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase. Gwary Dziś, 8, 23–33. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20182